Fejléc

49 - Dicsérjétek az Urat

Ifj. Chovan Zsigmond 1886

49. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Dicsérjétek az Urat Földön és a mennyben, Tisztelet és hódolat Szentségéről zengjen! Dicsérjétek hatalma Nagyságáért Istent, Kinek dicső uralma Jóra vezet mindent!

2. Dicsérjétek tetteit Szívvel és lélekkel, Amelyeket végbevitt Csodás szeretettel; Dicsérjétek szent nevét Szép énekmondással, S hirdessétek érdemét Illő háladással!

3. Dicsérjétek hatalmát Minden szentegyházban, Zengjétek diadalát Mindenkor vidáman; Haranggal, orgonával Csendüljön az ének, Hozsánnával, zsoltárral Zengjen a dicséret!

4. Zengjétek, szent angyalok, Jóságát vidáman, S dicséretet adjatok Fényes hajlékában; Földünk, te is serkenj fel, Ti is, teremtmények, Szolgáljátok jókedvvel, Nemzetek és népek!

5. Bőven ellát titeket Ma is mindenekben, Felüdíti lelketek Élő reménységben. Mennybe viszi híveit Küzdelmek völgyéből, S dicsőséggel ékesít örök kegyelméből.

150. zsoltár. Frankfurt 1607 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu