Fejléc

50 - Dicsőült helyeken

Debrecen 1774

50. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Dicsőült helyeken, Mennyei paradicsomban Akik vigadoztok Véghetetlen boldogságban, Kik tündököltök fényességben - És nap, hold, csillag fenn az égen, Áldjátok Istent fenségében!

2. Földi és égi tűz, Fehér hó és záporeső, Északi, déli szél, Levegőég, könnyű szellő, Tél, tavasz, nyár, ősz érkezése, Így az esztendő minden része őt magasztalja, őt dicsérje!

3. Ti termő, szép hegyek, Hímes mezők, füves halmok, Erdők és gyümölcsfák, Patakok és folyópartok, Állatok minden sokasága, Tengerek titkos, mély világa: Mind az Úristen nevét áldja!

4. Ifjak és leányok, Zengjetek az Úristennek! Áldja nagy jóságát Minden szülő, minden gyermek! Mind: kicsiny és nagy, ifjak, vének, E földön élő minden népek, Nagy nevét vígan dicsérjétek!

148. zsoltár. Kanizsai Pálfi János 1585?-1641? nyomán.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu