Fejléc

54 - Mind adjon hálát

J. Crüger 1598-1662

54. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mind adjon hálát Istennek, Ki él e földön lenn, Mint mennyben angyalseregek Őt zengik szüntelen!

2. Dicsérjük Istent boldogan, Mert ő a legfőbb jó. Nagy csodaműve számtalan, Karja mindenható.

3. Épségben tartott bennünket Még anyánk méhétől, S ha ember már nem segített, Ügyünk ő vette föl.

4. Bár gyakran bűnnel bántottuk, Nem fordult tőlünk el. Megbocsát nékünk Krisztusért, S megáld kegyelmével.

5. ő adjon vidám új szívet A régi helyébe, És vessen gondot, félelmet Tenger mélységébe!

6. Tartsa meg dolgos békében Hazánkat, népünket! Földi munkánkban kísérjen Áldása bennünket!

7. Jóvolta járjon mivelünk, Híven öleljen át, És tartsa távol mitőlünk Ma is a bajt, a kárt!

8. ő legyen, míg tart ez a lét, A mi üdvösségünk, És ha itt utunk véget ért, Égi örökségünk!

9. Fogja le békén szemünket, Ha szívünk már megállt, Hogy örök fényben lássuk meg Majd az ő szent arcát!

Paul Gerhardt 1607-1676 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu