Fejléc

61 - Dicsértessék, Uram

Tranoscius 1636

61. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Dicsértessék, Uram, Örökké szent neved, Hogy ez ideiglen Gondomat viselted! Méltatlanságomat, Úristen, nem nézted. Hogy így megtartottál, Hála legyen néked!

2. Irgalmasságodnak Csodálatos volta, Azt emberi elme Soha fel nem fogja; Te bőséges kezed Táplál szüntelenül, Sok jót adsz gyakorta Reménységen felül.

3. Benned bízom, Uram, Ismerem hűséged. Csak tetőled várok Erőt, segítséget. Teljes életemben Tebenned remélek, Boldogulást, áldást Fölségedtől kérek.

4. Tekints reám azért Kegyelmességedben, Viselj gondot rólam Én nagy szükségemben; Ne nézd bűneimet, Én édes Istenem, Mutasd meg, hogy te vagy Gondviselőm nekem!

5. E földön míg élek, Adj jó egészséget, Alázatos szívet, Lelki csendességet; Áldj meg én munkámban Kívánt jó sikerrel, Végül koronázz meg Örök üdvösséggel!

Diósgyőrben írt ének. Zöngedöző Mennyei Kar 1692.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu