Fejléc

62 - Örök napom

Dallam: Elég immár 511

62. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Örök napom, én Istenem, te vagy. Ragyogj, ragyogj felém! Nem csüggedek, Ó, csak te el ne hagyj A bánat éjjelén! Örömömet megédesíted, Háborgó szívem csendesíted, Örök napom.

2. Üdvöm az Úr! Lelkem, mit aggódnál? Ne félj, el nem feled. Jó Atyaként Híven melletted áll, S szól: Én vagyok veled! Vénségemig hordoz szent karja. Tőlem a jót meg nem tagadja. Üdvöm az Úr!

3. Hatalmas ő! Szózata zeng: Legyen! Parancsol, s előáll. Reményt se lát Az én gyarló szemem, S ő száz eszközt talál. Hol gyenge ember mit sem tehet, Megment, megáldja életemet, Hatalmas ő!

4. ő kormányoz! Jövendőkön átlát, Világoknak Atyja. A csillagok S az idők forgását Bölcsen igazgatja. Úgy lesz minden, mint ő akarja, Szent cél felé visz erős karja. ő kormányoz!

5. Boldog vagyok, Hogy én őt zenghetem, Hálát adok neki, Áldom nevét, S míg tart lélegzetem, Jóságát hirdeti. Itt földi por szülötteivel, Ott választottak seregével Dicsérem őt.

Johann Heinrich Karl Hengstenberg 1770-1834 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu