Fejléc

77 - Irgalmazz, Úristen

Kolozsvár 1744

77. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem, Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem, Mert tebenned bízik, Uram, az én lelkem, És tebenned nyugszik, Uram, az én szívem!

2. Szent Atyám, énvélem nagy sok jókat tettél, Mert mennyből énnékem őrizőt küldöttél, Én ellenségimtől engem megmentettél, És az én szívemben örömet szerzettél.

3. Azért, Uram, téged én felmagasztallak, Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, Mind e világ előtt irgalmasnak vallak, És jóakarómnak én tégedet hívlak.

4. Kész most az én szívem néked énekelni, Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni, És mindenek előtt tégedet vallani, A te szent nevedet örökké dicsérni.

5. Én felmagasztalom irgalmasságodat, És mindenkor vallom te igazságodat, Mind az egész földön hatalmasságodat, Mindenkor hirdetem a te jóvoltodat.

57. zsoltár. Huszár Gál énekeskönyve 1560.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu