Fejléc

78 - Látod Isten életünket

Dallam: Győzhetetlen én kőszálom 379

78. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Látod, Isten, életünket, Tudod erőtlenségünket. Bűnünket számba ne vegyed! Várjuk a te kegyelmedet.

2. Mindannyian leborulunk, És csak tehozzád fordulunk, Vétkeinket felejtsed el, Maradj velünk kegyelmeddel!

3. Világosítsd meg elménket, És gerjeszd fel mi szívünket, Hogy dicsérhessünk tégedet, És áldhassuk szent nevedet!

4. Végy szállást a mi szívünkben, És szenteld meg, örök Isten, Hogy csak tenéked szolgáljunk, És nyugalmat tőled várjunk!

5. Cselekedjél így mivélünk Szent Fiadért, ki minékünk Bizodalmunk és reményünk, Hozzád mennybe hű vezérünk!

Kálmáncsehi Márton +1557.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu