Fejléc

93 - Hadd áldlak teljes szívből

Hamburg 1598

93. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Hadd áldlak teljes szívből Ez újult reggelen, Ma és amíg csak élek, Én édes Istenem! Ki értünk földre jött A Jézus Krisztus által, Megállok háladással Szent trónusod előtt.

2. Nagy irgalmadból engem Megóvtál, jó Atyám, Hogy kár, veszély ne érjen Az elmúlt éjszakán. De kér most énekem, Hogy minden bűnt és vétket, Mi bántja szent Felséged, Bocsáss meg énnekem!

3. Szent angyaloddal védj meg! Hadd járjon énvelem, Elűzni ellenségem, Ki tőrt vet szüntelen. E földi élten át Míg járok, el ne ejtsen! Se lélekben, se testben Ne tégyen semmi kárt!

4. Az Úr tanácsát várom, ő mindent megtehet, Hogy ő vezessen, áldjon Az úton engemet. Rábízom életem, Rábízom testem-lelkem, S amit csak tőle nyertem. Mit ő akar, legyen!

5. Most áment mondok hitben, És nem kételkedem, Reám tekint az Isten, S megáld kegyelmesen. Munkára, két kezem! Mit Isten tennem rendel, Jó szívvel, vidám kedvvel Elkezdem s végezem.

Georg Niege 1525-1588 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu