Fejléc

94 - Dicsérlek, Uram, tégedet

M. Praetorius 1571-1621

94. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Dicsérlek, Uram, tégedet, Hogy ez éjjel megvédtél, És áldalak, hogy engemet Gonosztól megmentettél.

2. Ma is kérlek szívem szerint, Ne ródd fel sok hibámat! Hitem újra reád tekint, Tenálad a bocsánat.

3. A bűnre sok az alkalom, És az ember erőtlen. Te légy azért hű gyámolom Ma és minden időben!

4. Legyen vezérlő csillagom Szent igédnek világa! Pályámat így bizton futom, S áldásod száll reája.

5. Lelkem, testem és mindenem Ajánlom szent kezedbe; Ha keresztemet szenvedem, Fogadj hű védelmedbe!

6. Megszégyenül, aki bízik Az ember erejében; De soha nem csalatkozik, Aki hisz Istenében.

7. A nagy Istent az ég, a föld Dicsérettel imádja, Ki áldással mindent betölt. Övé legyen a hála!

Lipcse 1586 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu