Fejléc

258 - Új világosság jelenék

Öreg Graduál 1636

258. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Új világosság jelenék, Ó, tévelygés csendesedék, Isten igéje jelenék, Újonnan nékünk adaték.

2. Evangéliom erejét, Krisztus áldott szent igéjét, Atyaisten nagy jókedvét, Megmutatá ő erejét.

3. Igaz az Isten igéje, Mellyel él ember elméje, Melynek megmarad ereje, És nem vész el ő reménye.

4. Úristen, kérünk tégedet, Erősítsd meg híveidet, Hogy vehessük szent igédet, És vallhassuk szent nevedet!

5. Mert csak te vagy bizodalmunk, Ördög ellen nagy gyámolunk, Testünk ellen diadalmunk, E világ ellen oltalmunk.

6. Dicsőség légyen Atyának És egyetlenegy Fiának, Ezeknek Ajándékának, A dicső Szentháromságnak!

Aurelius Prudentius 348-405? (Lux ecce surgit aurea). Batthyány-kódex 1600? körül.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu