Fejléc

303 - Krisztus Jézus, mi Megváltónk

Erfurt 1524

303. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Krisztus Jézus, mi Megváltónk, Sok halálos sebből gyógyítónk, Értünk ontott drága vért, Megfizetett minden bűnünkért.

2. Hogy erről megemlékezzünk, Testét, vérét adja ő nekünk Kenyér és bor színében, Hogy mivelünk eggyé így legyen.

3. Ám kit ő így vendégül lát, Vizsgálja meg mindig jól magát, Mert méltatlan nem mehet: Halált venne és nem életet.

4. De bízzál, ne kételkedj már: ő beteget, bűnöst hív és vár, Terhe alatt roskadót És bűnbánat könnyét hullatót.

5. Csak higgy bátran, teljes szívvel, És ha száddal is vallást teszel, E test és vér ád neked Megújulást, békét, életet.

6. Életfádon akkor bőven Szeretet és jóság így terem. Más javára így lehet, Amit az Úr rajtad végezett.

Luther Márton 1483-1546.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu