Fejléc

304 - Áldassék Isten, hála jóságáért

Wittenberg 1524

304. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Áldassék Isten, hála jóságáért, Ezért a szent vacsoráért. Tápláljon minket teste és szent vére Életünknek erejére! Irgalmazz, Úristen! Jézus, a te drága, szent tested És kiontott drága, szent véred: Életnek kútfője, Legyen üdvünk szerzője, Irgalmazz, Úristen!

2. Szentséges teste érettünk adatott, Halála életet hozott. ő ennél többet nem kínálhat nékünk, Erről mostan emlékezzünk! Irgalmazz, Úristen! Urunk, a te nagy szereteted Erre téged így kényszerített, Kiontott, szent véred Érettünk megfizetett. Irgalmazz, Úristen!

3. Adjon az Isten minekünk kegyelmet, Élhessünk igaz életet Nagy szeretetben és igaz hűségben - Ne vétsünk e szentség ellen! Irgalmazz, Úristen! Urunk, Lelked már el ne hagyjon. Nékünk igaz mértéket adjon, Keresztyén szent néped Hadd láthasson egységet! Irgalmazz, Úristen!

XV. századi énekvers nyomán Luther Márton 1483-1546.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu