Fejléc

300 - Először lépek oltárodhoz

Dallam: Ó, bárcsak ezer nyelvem volna 63

300. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Először lépek oltárodhoz, Ki értem haltál, Jézusom. Szent tested, véred bűntől oldoz, Megőriz a keskeny úton; Szegélyzi partját sok tövis, De örök üdvösségre visz.

2. Gyülekezet:

Indulj el, Jézusunk kis nyája, Ne félj, véled megyünk sokan. A szent oltárnak zsámolyára Térdelj le hittel, boldogan! Bocsánatot és életet Nyersz ott, mint a gyülekezet.

3. Konfirmandusok:

Örök életre hívtál engem, Bűnösök megváltó Ura. Feltárult szent keresztségemben A mennyországnak kapuja. Átléptem a szoros kaput, Előttem áll most még az út.

4. Gyülekezet:

Bízzál, hisz gyermekséged óta Vezérelt, őrzött pásztorod. Ha sebet kaptál vad bozótba', Karjába vett, úgy hordozott. Most is füves mezőn terel, Báránya vagy, ő nem hagy el.

5. Konfirmandusok:

Erősíts meg hát, fegyverezz fel Ifjúságomnak idején, Állj mellém, kísérj Szentlelkeddel, Utamban el ne vesszek én. S ha véget ér az út, amott Terítsd meg nékem asztalod!

6. Gyülekezet:

Meghallgatta fohászkodásod! Indulj, lépj bátran, kis sereg! Kit Isten Lelkével megáldott, A hit harcában nem remeg. Elszántan küzd, s ha célba fut, Jézus nyújt néki koszorút!

Scholz László 1911-2005.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu