Fejléc

316 - Jézus, Istennek küldöttje

Dallam: Gondviselő édes Atyám 346

316. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézus, Istennek küldöttje, Az Atyának egyszülöttje, Menny és föld dicső Királya, Híveidnek kősziklája!

2. Tisztelünk, dicsérünk, áldunk, Buzgó hálával imádunk, Szívvel, szájjal magasztalunk, Alázattal Úrnak vallunk.

3. Kérünk, irgalmas Jézusunk, Templomodban légy templomunk; Szenteld templomoddá lelkünk, Te lakozzál mindig bennünk!

4. Tölts be minket Szentlelkeddel, Házadat dicsőségeddel! Építsd a jóban lelkünket, Szolgálatra készíts minket!

5. Hála legyen, Uram, néked, Hogy megsegítetted néped, És e hajlékot nevednek, Építhettük Fölségednek.

6. Szenteld meg ma is igéddel, És védelmezd erős kézzel! Takargasd be oltalmaddal, S néped dicsér és magasztal.

Új Zengedező Mennyei Kar 1743.

További énekek templomszentelésre: Mondjatok dicséretet 276 - Itt az Isten köztünk 280 - Áll az Úristen temploma 288.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu