Fejléc

295 - Jézusunk a Jordánhoz ment

Wittenberg 1524

295. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézusunk a Jordánhoz ment, Mert úgy tetszett Atyjának, Hogy János keresztelje meg, Hisz várja szent szolgálat. Így mos meg ő bennünket is Szent keresztség vizével, A halált és bűneinket Eltörli szent vérével, És így vár ránk új élet.

2. Igénk mindezt így jegyzi föl: Szent Atyja is megszólalt, És Jordán partján mennyekből Megzendült égi szózat: "Ez kedves egyszülött Fiam! őbenne örvend szívem. őt hallgatva mindannyian, őt kövessétek híven Az örök élet útján!"

3. Bár testi szem csak vizet lát E drága keresztségben, Hit által Krisztus váltságát Elnyerjük e szentségben. Így ez a víz piros folyam, Megváltónk áldott vére, Gyógyír Ádámtól örökölt Halálos betegségre, S elmossa minden vétkünk.

Luther Márton 1483-1546.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu