Fejléc

261 - Semmit ne bánkódjál

Székely Balázs 1546

261. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, Mert nem árthat néked senki gyűlölsége; Noha e világnak rajtad dühössége, De nem hagy szégyenben Krisztus őfelsége.

2. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, Az Atya Istennél bizony te kedves vagy: ő szent Fia által már te is fia vagy, Minden dicsőségben, higgyed, hogy részes vagy.

3. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, Higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol: Higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.

4. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, Miként a jó pásztor az ő juhocskáját. Valaki hallgatja a Krisztus mondását, Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.

5. Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket, A te szent igéddel növeljed hitünket, És te Szentlelkeddel tartsd meg életünket, Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged!

Szkhárosi Horvát András + 1549?

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu