Fejléc

264 - Magas egekben lakozó Felség

Dallam: Minden e földön csak elmulandó 372

264. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Magas egekben lakozó Felség, Nézz le népedre, örök Istenség! Lásd meg, ha próbál minket az ínség! Tehozzád sóhajt a keresztyénség.

2. Ígérted régen mi atyáinknak, Hogy szívből hozzád ha imádkoznak, És felkiáltnak nagy ínségükben, Meghallgattatnak könyörgésükben.

3. Hallgasd meg most is fohászkodását, Néped kérését, imádkozását! Ha segítségért siet tehozzád, Fordítsd feléje irgalmas orcád!

4. Békével áldd meg mi éveinket! Ismeretedben őrizz meg minket, És szent igédben gyermekeinket! Éleszd szívükben az igaz hitet!

5. Így cselekedjél! Tarts meg a hitben! Más bizodalmunk kívüled nincsen. Add, hogy meglássa e földön minden, Hogy egyedül vagy áldandó Isten!

Id. Ács Mihály 1646-1708.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu