Fejléc

276 - Mondjatok dicséretet

Debrecen 1774

276. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mondjatok dicséretet, Keresztyének, az Úristennek! Szentséges tiszteletet Adjatok szent nevének!

2. Örvendjünk mind őneki Istenes, hívő buzgósággal, Mert közöttünk lakozik Az Anyaszentegyházban!

3. Tégedet illet, Urunk, Tiszteletünk és háladásunk, Hódolatunk, énekünk, Ünnepet szentelésünk.

4. Hála legyen teneked, Hogy kijelented temagadat, Érteni, ó, te segíts, Éltető szándékodat!

5. Dicséret és dicsőség Légyen neked a magasságban, Dicséret és dicsőség Az Anyaszentegyházban!

Bártfa 1593.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu