Fejléc

282 - Jézus, mi üdvösségünk

Dallam: Jézus Krisztus, itt vagyunk 274

282. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézus, mi üdvösségünk, Isten testté lett Igéje, Elhordoztad sok vétkünk, Jóságod jött segítségre, Hogy minket dicsőségedbe, Vígy szentjeid seregébe.

2. Ó, te kívánatos kincs, Tedd gazdaggá életünket! Nálad drágább javunk nincs. Szentlelked vezessen minket, Hogy igédet hallgathassuk, És hűséggel megtarthassuk.

3. Bátorító Szentlélek, Gyújts bennünk világosságot, És te adj híveidnek Szívébe szent buzgóságot! Hogy tőled áldást nyerhessünk, Kérünk, kegyelmes Istenünk.

Új Zengedező Mennyei Kar 1743.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu