Fejléc

285 - Ó, szent Isten, vonj engemet

Dallam: Eljött hozzánk az üdvösség 320

285. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, szent Isten, vonj engemet E szent napon magadhoz. Gyújtsd lángra és hajtsd szívemet A mennyei javakhoz, Hogy tegyem szent akaratod, És úgy töltsem ezt a napot, Amint igéd kívánja.

2. Add, szívem mindig örüljön, Hogy házadba mehetek. Lelkem igédből épüljön, S okuljon, ha tévedek. Hogy lássam, mily szent törvényed, És megismerjem ösvényed. Boldog, ki azt követi.

3. Szent igédnek hirdetését, Add, örömmel hallgassam, A mennyország keresését Buzgósággal folytassam, És kövessem törvényedet, A jóban leljem kedvemet, Miként te azt kívánod!

4. Atyám, így e napod nekem Áldások napja lészen, S már e világi életem Dicséretedre végzem, Míg e földi idő után, Tehozzád mennybe eljutván Teljes lesz boldogságom.

Pozsonyi német énekeskönyv 1788. Perlaky Dávid 1745-1802.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu