Fejléc

314 - Fel, fel, ujjong, Isten népe

Dallam: Harsány szó kiált az éjbe 493

314. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Fel, fel, ujjongj, Isten népe! Kezdj örvendező éneklésbe, Nagy vígan áldjad az Urat, Mert ő téged nem felejt el, És szolgálatra pásztort rendel, Hogy el ne téveszd az utat! Ígérete megáll, Mint vészben sziklaszál. Halleluja! Szívünk vigad, És hálát ad, Mert jó az Úr, és hű marad.

2. Ki elhívtad kegyelemmel, Te fogd kezét erős kezeddel, És áraszd rá Szentlelkedet! A jó útra bátran lépjen, A tűz lelkében lánggal égjen, Hadd gyújtsa fel a szíveket! Szeresd, hogy szeressen! Vezesd, hogy vezessen! Meg ne álljon! Éljen veled Szent életet, És híven szolgáljon neked!

3. Mit rábíztál, szent igédet, Hadd hallja mindig tisztán néped: A kürtzengés biztos legyen! Hozzád hívjon minden embert, Ki megfáradt és bűnnel terhelt! A jó hír zengjen szüntelen! A bűnt ne kímélje! A bűnöst szeresse! Így lehessen Hozzád kötött, Hű eszközöd Mind kicsik, mind nagyok között.

4. Ha majd eljön szent országod, S a mennynek kapuját kitárod, Hadd álljon ő is ott velünk! Lássa majd, amit elvégzett, És néked adjon dicsőséget, Mert minden jót te adsz nekünk! Ha végig hű maradt, Adj néki jutalmat Kegyelemből! Zengje velünk Új énekünk Tenéked, örök Istenünk.

Dóka Zoltán 1929-2000.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu