Fejléc

278 - Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus

Finn népi dallam

278. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus, Ki fölmentél a mennybe, Hol várt Atyádnál trónus És a dicsőség fénye: Te most is itt vagy közöttünk, Mert nevedben összejöttünk. Így ígérted minékünk.

2. Lásd, milyen szegények vagyunk, És hitben milyen gyengék, Mily céltalanul bolyongunk, Hordjuk a bűnnek terhét! Jöjj, és kegyelem Lelkével, Békéjével, erejével Áldj meg minket, Úr Jézus!

3. Add az igehirdetésből Élet illatát vennünk, Az üdvösségszerző hitből Szent vigaszod elnyernünk! Így kegyelmed örömöt ad, Hálánk szava a mennybe hat Túláradó örömmel.

4. Már itt üdvösség italát ízleltesse Szentlelked, És virraszd kegyelmed napját, Küldj nekünk vigaszt, enyhet! Hadd legyünk egy szív, egy lélek! Adj Lelked által egységet! Békességgel övezz fel!

Fredrik Gabriel Hedberg 1811-1893 (finn).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu