Fejléc

279 - Úr Jézusunk, fordulj hozzánk

Gochsheimi korálkönyv 1628

279. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Úr Jézusunk, fordulj hozzánk, És Szentlelkedet áraszd ránk, Hogy hitünkben erősítsen, Az igaz útra segítsen.

2. Nyisd meg ajkunk háladásra, Szívünket igéd számára! Értelmünk, hitünk neveljed, Éltünket jóra szenteljed!

3. Míg mennyben lehet zengenünk: Szent, szent, szent a mi Istenünk! Hol színről színre láthatunk, S örömödben vigadhatunk!

4. Ó, Atya, Fiú, Szentlélek! Téged áldjon szív és lélek, Téged, dicső Szentháromság, Dicsérjen az egész világ!

1-3. vsz.: Görlitz 1648; 4. vsz.: Gotha 1651 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu