Fejléc

G

A TEMETÉS ÉNEKES RENDJE 

 

 

A szövegeket a lelkész és a gyülekezet mondhatja vagy énekelheti. 

 

Szertartás a ravatalnál 

 

  1.  ÉNEK VAGY KARÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet: Ámen. 

Lelkész: Uram, nyisd meg ajkamat! 

Gyülekezet: Hogy hirdesse szám a te dicséretedet! 

Lelkész: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! 

Gyülekezet: Dicsérjük és magasztaljuk őt örökké. Ámen. 

  3.  BŰNVALLÁS 

Lelkész: bűnbánati zsoltárt olvas. 

 

Bűnbánati zsoltárok a 25–27. énekszám alatt. A zsoltárt a gyülekezet mondhatja, vagy a kar énekelheti. 

 

Gyülekezet:  Uram, irgalmazz! 

      Krisztus, irgalmazz! 

      Uram, irgalmazz! 

vagy: 

Saját dallam: 423 

Én Istenem, én bűnös ember, Itt állok szent színed előtt. Bűneim árja, mint a tenger, Hullámaival elfödött. Én Istenem, én Istenem, Könyörülj árva lelkemen!  (423,l) 

vagy: 

Dallam: Ne szállj perbe énvelem 412 

Ó, töröld el én vétkem, Irgalmas jó Úristen, Szent Fiad véréért könyörülj énrajtam! Tebenned van bizalmam.  (412,3) 

vagy: 

Dallam: Ó, Krisztusfő, sok sebbel 200 

Gyötrődik az én lelkem A bűn rabságában. Végy irgalmadba engem, Isten, erős váram! Nagy bánattal kiöntöm Előtted szívemet. Kérlek, Uram, ne vess meg, Nyújtsd felém kezedet!  

(410,1) 

4. KRISZTUS DICSÉRETE 

Lelkész: Krisztus üdvözítő munkájáról szóló igét olvas. 

Gyülekezet: Krisztust dicsőítő énekverset énekel: 

Saját dallam: 369 

Jézus én bizodalmam, Örök életre vezérem, Őbenne van nyugalmam, Mert vele azt mind elérem, Ami itt vigasztalhat, S holtomban boldogíthat.  (369,l) 

vagy: 

Dallam: Jézus én bizodalmam 369 

Jézus él, én is vele! Hol van, halál, nagy hatalmad? Jézus él, sír éjjele Csak új reggelig takarhat. Ott leszek, hol Uram van: Ez az én bizodalmam.  (223,l) 

vagy: 

Dallam: Ó, én bűnös, jaj, mit tegyek 420 

Ó, hogy adhassak hálákat Néked, édes Jézusom, Én megváltó Krisztusom, Ki a halál kapujából Kihoztál, segítségem, Jézus, én reménységem!  (373,l) 

  5.  KEGYELEMHIRDETÉS 

  6.  IGEHIRDETÉS 

 

Az igehirdetés a sírnál is elmondható a rend 12. pontjánál. 

Ha a szertartás egy helyen, a ravatalnál vagy a sírnál történik, akkor az igehirdetés után a hitvallás következik. 

 

  7.  IMÁDSÁG 

  8.  ÉNEK VAGY KARÉNEK 

  9.  ÁLDÁS 

 

Szertartás a sírnál 

 

  10.  ÉNEK VAGY KARÉNEK 

  11.  BEVEZETŐ IGE 

  12.  IGEHIRDETÉS 

 

Elmarad, ha a ravatalnál már volt igehirdetés. 

 

      13. HITVALLÁS 

Lelkész és gyülekezet: együtt mondják az Apostoli hitvallást. 

  14.  IMÁDSÁG, MIATYÁNK 

  15.  ELBOCSÁTÁS, ÁLDÁS 

Lelkész: az elbocsátást mondja. 

Gyülekezet:  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 

Lelkész: az ároni áldást mondja. 

Gyülekezet: Ámen. 

  16.  ÉNEK VAGY KARÉNEK 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu