Fejléc

C

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELET RÖVID RENDJE 

 

 

  1.  KEZDŐÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

    Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. 

    Bevezető ige vagy a bevezető zsoltár keretverse 

    Bevezető imádság 

  3.  IGEOLVASÁS 

  4.  HITVALLÁS 

  5.  IGEHIRDETÉSI ÉNEK 

  6.  SZÓSZÉKI SZOLGÁLAT 

  7.  ÉNEKVERS 

  8.  ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 

  9.  AZ ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE 

 

Ez a befejezés elmarad, ha a gyónás közvetlenül csatlakozik az általános könyörgő imádsághoz. 

 

    Miatyánk 

    Ároni áldás 

    Befejező énekvers 

 

 

Gyónás 

 

10.  GYÓNÁSI ÉNEK 

  11.  GYÓNÁS, FELOLDOZÁS 

 

Rendjét lásd az énekverses rendnél, a 13–15. oldalon! 

 

 

Úrvacsora 

 

  12.  AZ ÚRVACSORA BEVEZETÉSE, ISTEN IMÁDÁSA 

  13.  MIATYÁNK, SZERZÉSI IGÉK 

  14.  ÚRVACSORAVÉTEL 

    Isten Bárányát imádó ének a kitűzött énekszám szerint. 

    Úrvacsoravételre készítő imádság 

    Békeüdvözlet 

    Úrvacsoravétel 

  15.  AZ ÚRVACSORA BEFEJEZÉSE 

    Hálaadó imádság 

    Ároni áldás 

    Hálaadó ének 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu