Fejléc

E

A MINDENNAPI ISTENTISZTELET 

LITURGIKUS RENDJE 

 

A szövegeket a lelkész és a gyülekezet mondhatja vagy énekelheti. 

A kottás rend a 17. énekszám alatt. 

 

  1.  ÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet: Ámen. 

Lelkész: Uram, nyisd meg ajkamat! 

Gyülekezet: Hogy hirdesse szám a te dicséretedet! 

Lelkész: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! 

Gyülekezet: Dicsérjük és magasztaljuk őt örökké! Ámen. 

  3.  ZSOLTÁR 

Lelkész: zsoltárt olvas. 

Gyülekezet:  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

Zsoltárok a 18–37. énekszám alatt. A zsoltárt a gyülekezet mondhatja vagy énekelheti. 

 

  4.  IMÁDSÁG 

Lelkész:  Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen
mindnyájatokkal! 

vagy: 

      Az Úr legyen veletek! 

Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

Lelkész: imádságot olvas. 

Gyülekezet:  Teremts bennem, ó, Isten, tiszta szívet, 

      és az erős lelket újítsd meg bennem! 

      Ó, el ne vess orcád elől, 

      Szentlelkedet ne vedd el éntőlem! 

  5.  IGEOLVASÁS 

Lelkész:  szentírási igét olvas, azután ezt mondja: 

      Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét! 

Gyülekezet: Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Böjtben a halleluja elmarad, helyette: Ámen. 

 

vagy: 

Lelkész: Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké! 

Gyülekezet: Áldunk téged, Krisztusunk! 

  6.  IGEHIRDETÉS 

  7.  DICSÉRET 

Gyülekezet:  Istent, Krisztust dicsőítő éneket vagy énekverset énekel bejelentés szerint. 

  8.  BEFEJEZÉS 

Lelkész:  befejező imádságot olvas, azután ezt mondja: 

      Uram, hallgasd meg imádságomat, 

      és jusson el hozzád kiáltásom! 

Gyülekezet:  Uram, irgalmazz! 

      Krisztus, irgalmazz! 

      Uram, irgalmazz! 

Lelkész és gyülekezet: együtt mondják a Miatyánkot. 

Lelkész: áldást mond, mégpedig 

az ároni áldást 

vagy 

a szentháromsági áldást: 

Áldjon meg titeket a mindenható Isten, 

az Atya és a Fiú és a Szentlélek! 

Gyülekezet: Ámen. 

(Ének) 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu